دریافت خسارت تصادفات رانندگی

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

یکی از قوانین برای صاحبین خودرو داشتن بیمه شخص ثالث است. هر کسی این احتمال را بایدب دهد که ممکن است از زمانی که سوار خودرویش می شود تا رسیدن به مقصد ممکن است، با مشکلاتی مواجه شود و تصادف غیر قابل انکار است. تصادفات برخی اوقات مالی اند و گاهی وقت ها هم خسارت جانی به دنبال دارند. بعد از کروکی که توسط مامور راهنمایی و رانندگی کشیده می شود، خسارت ناشی از تصادف اعلام می شود مراحل دریافت و پرداخت بیمه انجام می پذیرد. برای اگاهی از نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی با خودروبر سعید همراه باشید.

نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی

به طور مختصر، با مراجعه هم زمان طرفین، به شرکت بیمه گر، ارائه کروکی و درخواست پرداخت خسارت، می باشد و نحوه انجام این امر، از طریق دادگاه، بسته به نوع تصادف، با ثبت دادخواست یا شکوائیه این امر، از طریق دفاتر خدمات قضایی خواهد بود.

لیست تصاویر

مراجعه به اداره بیمه و نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی خسارتی، در مراجعه به دادگاه

مراجعه به اداره بیمه و نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

دریافت خسارت تصادفات رانندگی نحوه مطالبه و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی

برای مشاوره نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی

بعد از وقوع تصادف، هر کدام از دو طرف که مقصر حادثه شناخته شوند، به تشخیص کارشناس، سهمی دارند. در واقع طبق قانون کسی که نهایتا مقصر حادثه تصادف شناخته شود،باید جبران خسارت کند و از محل بیمه خودروی خود آن را به شاکی پرداخت کند. البته گاهی تصادفات جزیی اند افراد مایل اند برای عدم استفاده از بیمه نامه شان خسارت را بین خودشان و با پرداخت نقدی حل نمایند، در این مواقع از بیمه فرد استفاده نمی شود و امتیاز تخفیف سالانه برای فرد حفظ می شود.

اگر تصادف شدید باشد و با پرداخت مبلغ جزیی مشکل حل نشود، در این صورت دو طرف باید به تصمیمی که قانون درباره شان می یگرد احترام بگذارند و کارشناس بیمه نهایتا رایی که دادگاه اعلام کرده است را مرجع موضوع خود قرار دهند.

ذکر این نکته لازم است که در مواقعی که تصادف خودرو شدید است و بعد از کروکی نیاز به جا به جایی خودرو به پارکینگ و یا تعمیرگاه است، با تماس با شرکت های خودروبر می توانید با اطمینان خودروی خود را در محل مورد نظر تحویل بگیرید. شرکت خودروبر سعید یکی از خودروبرهای در تهران است که در زمان تصادف می توانید با آن ها تماس حاصل فرمایید تا خودروی شما را حمل کرده و به پارکینگ و یا تعمیرگاه منتقل کنند.

بعد از اینکه مرجع قضایی رای خود را برای خسارت ناشی از تصادف اعلام کرد، مراحل دریافت بیمه خسارت را باید دنبال کنید. مراحل گرفتن خسارت مالی ناشی از تصادف رانندگی و نحوه مطالبه و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی، نکاتی دارد که در ادامه به شرح آن ها می پردازیم که در زمان وقوع حادثه با آگاهی کامل بتوانید، مراحل درایفت و یا پرداخت را دنبال کنید.

مراجعه به اداره بیمه و نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در مراجعه به اداره بیمه، بسته به اینکه تصادف، خسارتی باشد یا جانی و جرحی، متفاوت خواهد بود. لذا در ادامه، هر یک از این موارد را به تفکیک، توضیح خواهیم داد که توضیح آن ها، به شرح زیر می باشد:

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی خسارتی، در مراجعه به بیمه

در تصادفات خسارتی که صرفا، به خودرو، آسیب وارده شده نه سرنشین، معمولا پلیس راهنمایی رانندگی، در محل وقوع حادثه، حضور پیدا کرده و با کشیدن کروکی، مقصر تصادف را مشخص می کند. پس از این، اگر اتومبیل طرف مقصر بیمه باشد، باید به اداره بیمه گر مراجعه کرد.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی
دریافت خسارت تصادفات رانندگی

اگر میزان خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، بیشتر از سقف بیمه ماشین باشد، راننده مقصر، خودش باید، نسبت به پرداخت آن، اقدام کند. با مراجعه به بیمه، اداره بیمه، توسط کارشناس، اقدام به تعیین خسارت می کند و تا سقف تعهد بیمه گزار، خسارت را به زیان دیده پرداخت می شود.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی از شرکت های بیمه

بیشتر شرکت های بیمه، خسارات مربوط به افت قیمت را جزو خسارات اصلی، در نظر نمی یگرند و پرداخت آن را قبول نمی کنند. بنابراین، راننده مقصر، شخصا باید، نسبت به پرداخت این امر، اقدام کند.

ماده 15 قانون بیمه، می گوید بیمه گزار باید، حداکثر ظرف‌ پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، شرکت بیمه‌ گر را از حادثه پیش آمده امر، مطلع کند ، در غیر این صورت، بیمه گر، مسئول برای پرداخت نخواهد داشت؛ البته این در صورتی است که فرد مشکلی همچون جراحت نداشته باشد و بتواند به بیمه مراجعه کند.

ماده 36 قانون بیمه، راننده آسیب دیده، یا راننده مقصر، نهایتا، دو سال از زمان وقوع حادثه، مهلت دارند تا در خصوص پرداخت یا دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، از محل بیمه فرد مقصر در تصادف، شکایت نمایند و خسارت را مطالبه کنند.

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی جرحی و جانی، در مراجعه به بیمه

در تصادفات جانی و جرحی، بریا دریافت خسارت از بیمه، ابتدا، اولیای دم یا مجنی علیه، باید، با ثبت شکواییه و از طریق دادگاه، جهت محاسبه دیه و صدور حکم به پرداخت آن، اقدام کنند و بعد، برای دریافت خسارت، به بیمه، مراجعه کنند.

اماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ولی دم، وراث یا مجنی علیه، تنها 20 روز بعد از صدور رای قطعی و مشخص شدن مبلغ خسارت، زمان دارند تا خسارت را از بیمه دریافت کنند. بعد از مهلت اعلام شده، اداره بیمه، مبلغ خسارت را به حساب صندوق خسارت های بدنی دادگستری، واریز می کند و باید به این مرجع، برای دریافت خسارت، مراجعه کنید.

نحوه دریافت خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در مراجعه به دادگاه

مراحل خسارت ناشی از تصادفات رانندگی را در مراجعه به دادگاه، را در ادامه شرح خواهیم داد:

نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی خسارتی، در مراجعه به دادگاه

اگر بین مقصر و زیان دیده از تصادف رانندگی، بر سر میزان خسارت توافق حاصل نشود و یا مقصر، همکاری لازم را در پرداخت مازاد خسارت، نسبت به سقف بیمه نکند، زیان دیده می تواند، بسته به میزان خسارت، برای شکایت از راننده مقصر و پیگیری تصادف، از طریق شورای حل اختلاف و یا دادگاه اقدام نماید.

بعد از تنظیم دادخواست مطالبه خسارت خود، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، مراجعه کرده و شکایت خود را ثبت نماید و در صورت لزوم، جهت تعیین دقیق میزان خسارت، تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را داشته باشد.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی
نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی خسارتی، در مراجعه به دادگاه

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بسته به اینکه میزان خواسته، دادخواست را به شورای حل اختلاف یا دادگاه، ارجاع می دهند . دادگاه یا شورای حل اختلاف، با ارجاع موضوع به کارشناسی و بعد از دریافت نظر کارشناس، اقدام به صدور رای می نماید.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی جرحی و جانی، در مراجعه به دادگاه

اگر تصادف رانندگی، علاوه بر خسارت بر خودرو، بر سرنشینان خودرو نیز، ضرر و خسارت وارد کند یا منجر به کشته شدن آن ها شود، حسب مورد، مجنی علیه (زیان دیده از جرم)، همچنین، اولیای دم و ورثه شخص کشته شده، می توانند، اقدام به شکایت از راننده مقصر نموده و مطالبه دیه نمایند.

پس از ثبت شکایت، دادگاه کیفری، به پرونده جرم تصادف، رسیدگی کرده و در خصوص دیه مجنی علیه یا مقتول، رای مقتضی را صادر خواهد کرد.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی مراحل گرفتن خسارت مالی ناشی از تصادف رانندگی

اقدامات لازم برای گرفتن خسارت مالی ناشی از تصادف رانندگی

دریافت خسارت تصادفات رانندگی
مراحل گرفتن خسارت مالی ناشی از تصادف رانندگی

چنانچه تصادف، خسارتی باشد، تنظیم دادخواست مطالبه خسارت و ثبت آن، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، جهت ارجاع به مرجع صالح می باشد.

دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف، به پرونده، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کنند. اگر مقصر، بیمه شخص ثالث دارد و طرفین، با داشتن کروکی، بر سر مبلغ خسارت، توافق دارند، می توانند، بدون شکایت، برای پرداخت خسارت از طریق مراجعه به بیمه، اقدام کنند.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی نحوه مطالبه و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی

در صورت بیمه بودن ماشین راننده مقصر و وجود کروکی و توافق طرفین بر میزان خسارت، همچنین، در شرایطی که راننده مقصر، پرداخت خسارت مازاد بر سقف بیمه خود را تقبل کند، طرفین می توانند، به شرکت بیمه گر راننده مقصر، مراجعه کرده و پس از تعیین میزان خسارت، توسط کارشناس بیمه، اقدام به دریافت خسارت ماشین در تصادفات خسارتی نمایند.

دریافت خسارت تصادفات رانندگی
دریافت خسارت تصادفات رانندگی نحوه مطالبه و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی

سوالات متداول

1- مراحل دریافت خسارت تصادفات رانندگی در مراجعه به بیمه چگونه است؟

مراحل دریافت خسارت ناشی از تصادف رانندگی در مراجعه به بیمه در تصادف خسارتی مراجعه هم زمان طرفین به شرکت بیمه گر راننده مقصر ارائه کروکی و درخواست پرداخت خسارت می باشد.

2- مراحل دریافت خسارت تصادفات رانندگی در تصادف منجر به فوت چگونه است؟

مراحل دریافت خسارت ناشی از تصادف رانندگی در تصادف منجر به فوت بدین صورت است که اولیای دم باید اقدام به تشکیل حساب کاربری ثنا نموده و سپس اقدام به ثبت شکوائیه نمایند تا حکم به پرداخت دیه صادر شود.

3- نحوه دریافت خسارت تصادفات رانندگی و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی چگونه است؟

نحوه مطالبه و اخذ خسارت ماشین در تصادفات خسارتی در صورتی که بین طرفین بر مبلغ خسارت توافق حاصل نشود یا راننده مقصر بیمه نباشد با ثبت دادخواست این امر از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن
× درخواست خودرو بر